Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk 13. Test

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz 13. Test. Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5

1.

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz 13. Test. Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı olup sadece bir tanesi doğru. 10 Sorudan 7 soruyu ve daha fazlasını doğru yaparsanız testi başarılı geçmiş sayılırsınız. (Buradaki testler için yüzde 70 başarı oranı)

Daha fazla k Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Gündüz gemiden denize adam düştüğünde yapılacak işlemlerden hangisi aşağıda yanlış olarak ifade edilmiştir?

Gemi düdüğü ile beş kısa düdük çalınır.
Personel denize adam düştü mevkilerine alınır.
Çevredeki gemiler ikaz edilir.
Makineler geçici bir süre stop edilir.
Oruç sancağı toka edilir.

3. Tank artıkları,tank yıkama suları ile petrol karışımlarını toplamak için kullanılan tanka ne ad verilir?

Slop tank
Settling tank
Tutma tank(Sewage)
Streyner tank
Hiçbiri

4. Gemide yapılan operasyonlarda; aşağıdaki cümlelerden hangisi en doğru olanıdır?

Eldiven giymek
Emniyetli giyin, emniyetli çalış
Emniyetli giyin
Can yeleği giymek
Çelik burunlu ayakkabı giymek

5. Hangi halatlar şoklara dayanıksızdır?

Tel halatlar
Manila ve sizal halatlar
Yapay lif halatlar
Naylon halatlar
Hepsi doğrudur

6. Gemin batması halinde kendiliğinden aktif olan veya personel tarafından elle aktif edilebilen, aktif olduğunda uydular vasıtasıyla yer istasyonlarına geminin mevkiini bildiren cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

SART
VHF
D/F
EPIRB
GPS

7. Eğitim; pratik beceriye, sistematik talimatlar ve ……….. geliştiren, çoğaltan ve belirli bir seviyeye getiren öğrenme yöntemi olarak tanımlanır. Noktalı yere uygun olanı seçiniz?

Öğrenim
Tahsil
Üst Seviyeye
Öğretim
Alıştırmalar

8. Gemiyi terk yerleri alarmını duyan herkes, çabuk, telaş etmeden panik yapmadan ve mümkün olduğunca sıkı giyinmiş olarak gemiyi terk yerlerine giderler. Ancak durum müsait olsa bile, aşağıdaki malzemelerden hangisi ek olarak personel beraberinde getirilemez?

Can Yeleği
İlaç
Kişisel eşyalar
Battaniye
Plastik torba

9. Gemilerde kullanılan “Pilot Ladder (Pilot Çarmıhlarının)” güvenlik standartları ve ebatları hangi uluslararası sözleşmede yer alır?

STCW/78
TONNAGE/69
SOLAS/74
LL/66
COLREG/72

10. Role talimleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi bir doğrudur?

Bir önceki talimde gemi mürettebatının %’inden fazlası bulunmamışsa gemi limandan ayrıldıktan sonraki 36 saat içinde gemiyi terk talimi yapılmalıdır
Her gemiadamı ayda en az 3 kez yangın ve gemiyi terk talimlerine katılmalıdır
Bir önceki talimde gemi mürettebatının 5’inden fazlası bulunmamışsa gemi limandan ayrıldıktan sonraki 24 saat içinde gemiyi terk talimi yapılmalıdır
Yolcu gemilerinde yolcular bindikten sonraki 24 saat içinde gemiyi terk talimi yapılmalı ve bu talimler her hafta tekrar edilmelidir
Her gemiadamı ayda en az 2 kez yangın ve gemiyi terk talimlerine katılmalıdır

11. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Kurulu ne kadar ara ile toplanır?

Ayda bir
3 Ayda bir
6 Ayda bir
Yılda bir
2 Yılda bir