Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk 11. Test

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test 11. Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı

1.

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test 11. Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı olup sadece bir tanesi doğru. 10 Sorudan 7 soruyu ve daha fazlasını doğru yaparsanız testi başarılı geçmiş sayılırsınız. (Buradaki testler için yüzde 70 başarı oranı)

Daha fazla k Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Denizdeki herhangi bir gemi kaptanının; denizdeki bir gemi, uçak veya can salının tehlikede olduğuna dair mesaj aldığı takdirde, sorumluluğu ve yapması gerekli işler aşağıdaki kısım ve kurallardan hangisinde tanımlanmıştır?

Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi(SOLAS) Kısım –V, Kural 9
Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi(SOLAS) Kısım – V, Kural 10
Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi(SOLAS) Kısım – VI, Kural 10
Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi(SOLAS) Kısım – IV, Kural 9
Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi(SOLAS) Kısım – IV, Kural 10

3. Aşağıdakilerden hangisi gemide kapalı alana giren personelin beraberinde bulundurması gereken iş malzemelerinden değildir?

Kıvılcım çıkartmayan kontrol çekici
Kılavuz halatı
Salyafora kancası
Acil kaçış solunum cihazı
El telsizi

4. “Gemiyi Terkte” aşağıdakilerin hangisi, fiziki güçlüklerden değildir?

Korku
Eğitimsizlik
Moralsizlik
Sıkıntı
Aşırı hassaslık

5. İşveren sendikalı ve sendikasız işçiler arasında hangi maddede takdir hakkına haizdir?

Sosyal yardımlarda ayrım yapamaz
İşin ücretinde ayrım yapamaz
İşe son verilmesinde ayrım yapamaz
İşin sevk ve dağılımında ayrım yapabilir
Mesleki ilerlemede ayrım yapamaz

6. Gemiadamları Yönetmeliğine göre gemiadamının toplam dinlenme süresi kaç saatten az olmamalıdır?

40
77
50
48
36

7. Aşağıdakilerden hangisi Marpol’ un Eklerinden değildir?

Gemilerden çıkan pis sularla deniz kirliliğini önlemesi kuralı
Gemilerden atılan çöplerle deniz kirliliğinin önlenmesi kuralları
Karasal atıkları önleyici kurallar
Petrol ile deniz kirliliğini önleyici kurallar
Zehirli maddeler ile deniz kirlenmesini önlemek için kurallar

8. Gemide, güvenlik tedbirlerinin alınmasından kim görevlidir?

Süvari
1.Zabit
Gemi güvenlik zabiti
Herkes
Baş mühendis/makinist

9. Aşağıdakilerden gemi özelliğinden kaynaklanan strese sebep olacak faktörlerdendir?

Vardiya çalışması ve çalışma süreleri
Gemi rotasındaki deniz ve hava koşulları
İki liman arasındaki süre
Şirket kültürü ve yönetim stili
Yaşam mahali konforu

10. Gemiyi terkte denize rüzgar üstünden atlamanın nedeni nedir?

Denizden daha az etkilenmek
Gemiye daha kolay tutunmak
Geminin kazazedenin üzerine geçmesini önlemek
Rüzgardan daha az etkilenmek
Hiçbiri

11. Gemiyi terk emri verildiğinde kaç metreden daha yüksek yerden denize atlanılmamalıdır?

1-2 Metre
2-3 Metre
5-6 Metre
8-10 Metre
12-14 Metre