Makine Soruları Test 7

Makine Soruları Test 7 Gemi adamları sınav merkezinde daha önce çıkmış Ana Makine Operasyon ve Bakımı için çıkmış sorulardan hazırlanmış testimiz. Testimizde 10 soru yer almaktadır. Sorular GASM

1.

Gemi adamları sınav merkezinde daha önce çıkmış Ana Makine Operasyon ve Bakımı için çıkmış sorulardan hazırlanmış testimiz. Testimizde 10 soru yer almaktadır. Sorular GASM sınavlarında olduğu gibi her soru 5 cevap şıklı olup tek bir doğru cevap yer almaktadır. Kendimizi sitemizde ki sınavdan başarı sayabilmemiz için 10 sorudan 7 ve daha fazlasını doğru bilmemiz gerekir. 10 sorudan 6 ve daha az doğru cevapta testin tekrarlanmasını tavsiye ederiz. 

Herkese başarılar. 

Daha Fazla Makine Bölümü Soruları İçin Buraya Tıklayın...

2. Yağlama devrelerinde, yağ pompasının verdiği yüksek basınçlı yağ nerede toplandıktan sonra, oradan palamar yataklarına iletilir?

Samp tankta
Kulerde
Manyetik filtrelerde
Yağ rezervuarında
Piston kafasında

3. Valf overlepi makinenin çalışması sırasında ne zaman oluşur?

Genişleme stroku sonunda
Emme yada giriş stroku sonunda
Egzos stroku sonunda
Sıkıştırma stroku sonunda
Egzos stoku başlangıcında

4. Makinenin çalışması sırasında bacada rengi griden siyaha kadar değişen duman görülürse , bunun anlamı nedir?

Kompresyon zayıflamıştır
Makine yağ yakmaktadır
Kompresyon basıncı normalden yüksektir.
Silindire su girmektedir
Yakıta su karışmıştır

5. Suyun denizden alınıp makine silindir ceketi ve kaverin de dolaştıktan sonra denize atıldığı devrelere ne ad verilir?

Kapalı soğutma devresi
Mekanik çekimli soğutma devresi
Açık soğutma devresi
Yarı kapalı soğutma devresi
Hava ile soğutmalı devre

6. Yağ kontrol ve yağ sıyırıcı segmanların görevleri nedir?

Layner yüzeyini temizlemek
Yağın fazlasını ayırarak ince bir yağ filmi oluşturmak
iyi bir kompresyon sağlamak
Aşınmayı tümü ile önlemek
Yukarıdakilerin tümünü sağlşamak

7. Dört stroklu dizel makinelerinde yağ segmanlarının sıyırıcı tırnaklarının yukarı gelecek şekilde yuvalarına takılması, aşağıda belirtilenlerden hangisine neden olur?

İnce bir yağ katmanı oluşur
Kalın bir yağ filmi meydana gelir
Egzozda mavi duman görülür
Kompresyon daha iyi olur
Kompresyon basıncı yükselir

8. Salmastra kutusu veya "stafin boks" hangi dizel makinelerde kulanılır?

Trank pistonlu makinelerde
Kroshetli makinelerde
İki zamanlı dizel makinelerde
Dört zamanlı dizel makinelerde
Dört zamanlı sömi dizel makinelerde

9. Dört stroklu bir dizel makinesinde giriş veya emme valfı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Üst ölü noktadan önce açılır ve alt ölü noktadan sonra kapanır
Üst ölü noktadan sonra açılır ve alt ölü noktadan sonra kapanır
Üst ölü noktadan önce açılır ve üst ölü noktadan sonra kapanır
Üst ölü noktadan sonra açılır ve üst ölü noktadan önce kapanır
Tam üst ölü noktada açılır ve alt ölü noktada kapanır

10. Türbin keysinin giderek büyüyen bir çapa ve konik bir şekle sahip olduğu türbin aşağıdakilerden hangisidir?

Basit impals türbini
Hız basamaklı impals türbini
Basınç basamaklı impals türbini
Hız ve basınç basamaklı impals türbini
Reaksiyon türbini

11. Yüksek güçlü, ağır devirli makinelerin silindirlerinin yağlanmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Lübrikeyter
Mekanik yağdanlık
Lübrikatör
Yağ otomatiği
Püskürtme pompası