Makine Soruları Test 5

Makine Soruları Test 5 Gemi adamları sınav merkezinde daha önce çıkmış Ana Makine Operasyon ve Bakımı için çıkmış sorulardan hazırlanmış testimiz. Testimizde 10 soru yer almaktadır

1.

Gemi adamları sınav merkezinde daha önce çıkmış Ana Makine Operasyon ve Bakımı için çıkmış sorulardan hazırlanmış testimiz. Testimizde 10 soru yer almaktadır. Sorular GASM sınavlarında olduğu gibi her soru 5 cevap şıklı olup tek bir doğru cevap yer almaktadır. Kendimizi sitemizde ki sınavdan başarı sayabilmemiz için 10 sorudan 7 ve daha fazlasını doğru bilmemiz gerekir. 10 sorudan 6 ve daha az doğru cevapta testin tekrarlanmasını tavsiye ederiz. 

Herkese başarılar. 

Daha Fazla Makine Bölümü Soruları İçin Buraya Tıklayın...

2. krank şaftların palamar yatakları içinde dönen kısımlarının adı nedir?

Krank pin
Krank
Krank kolu
Veb
Krank jurnal

3. Dizel makinelerinde enjektörlerin iyi püskürtmemesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

Beyaz duman
Gri-siyah duman
Sarı duman
Renksiz duman
Mavimsi duman

4. Yağlama devrelerinde,yağ pompasının verdiği yüksek basınçlı yağ____________toplanarak oradan palamar yataklarına iletilir?

Samp tanka
Kulerde
Manyetik filitrelerde
Yağ rezervuarında
Piston kafasında

5. Aşağıdakilerden hangisi dizel makinelerinde kullanılan silindir yağlarının Modern dizel makinelerinde hangi yakıt püskürtme yönteminden yararlanılır?

Sabit basınçlı püskürtme sistemi
Birleşik enjektörlü püskürtme sistemi
Distribütör sistemi püskürtme
Hidrolik veya solit püskürtme sistemi
Havalı püskürtme sistemi

6. Kramkşaftlarda iki krank kolu ile bunların arasını birleştiren krank pinin oluşturduğu parçaya ne ad verilir?

Krankşaft
Krank
Krank kolu
Karşı ağırlık
Fillet

7. Konnektinrod veya piston kolunun üst tarafındaki yatağa ne ad verilir?

Palamar yatağı
Krank pin yatağı
Gacın pin burcu
Kroshed pin yatağı
Kemşaft yatağı

8. Krankşaftlarda krank kollarının alt tarafına bağlanan ağırlıklara ne isim verilir?

Karşı ağırlık
Krank kolu
Krank veb
Krank pin
Volan

9. Bir dizel makinesi pistonuna segmanlar donatılacağı zaman ilk önce ne kontrol edilmelidir?

Çap yönündeki tansiyonu
Uç klerensi
Radyal kalınlığı
Yüzey kalınlığı
Radyal klerensi

10. İki zamanlı dizel makinelerinde süperşarj havasının basıncı ne kadardır?

1,15-1,55 bar
1,55-2,00 bar
2,00-6,00 bar
6,00-7,00 bar
7,15-8,02 bar

11. Dizel makinelerinde bir kilogram sıvı yakıtın yakılması için, kuramsal olarak ne kadar havaya gereksinim vardır ?

16,5 kg.
15,5 kg.
14,5 kg
13,5 kg
12,5 kg