Makine Soruları Test 4

Makine Soruları Test 4 Gemi adamları sınav merkezinde daha önce çıkmış Ana Makine Operasyon ve Bakımı için çıkmış sorulardan hazırlanmış testimiz. Testimizde 10 soru yer almaktadır. Sorular GASM

1.

Gemi adamları sınav merkezinde daha önce çıkmış Ana Makine Operasyon ve Bakımı için çıkmış sorulardan hazırlanmış testimiz. Testimizde 10 soru yer almaktadır. Sorular GASM sınavlarında olduğu gibi her soru 5 cevap şıklı olup tek bir doğru cevap yer almaktadır. Kendimizi sitemizde ki sınavdan başarı sayabilmemiz için 10 sorudan 7 ve daha fazlasını doğru bilmemiz gerekir. 10 sorudan 6 ve daha az doğru cevapta testin tekrarlanmasını tavsiye ederiz. 

Herkese başarılar. 

Daha Fazla Makine Bölümü Soruları İçin Buraya Tıklayın...

2. Aşağıdakilerden hangisi yakıtı pülverize bir şekilde silindire vermektedir?

Puş rod
Enjektör
Güvenlik valfı
Yakıt pompası
Roker arm

3. Motorlarda özgül hava tüketimi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Bir BHP güç üretmek için tüketilen hava miktarını
Süpürmede harcanan hava miktarını
Yakıt ile karışan hava miktarını
Yanma odasını soğutan hava miktarını
Yakıtı sürükleyen hava miktarını

4. İki zamanlı ve 6 silindirli bir dizel makinesinde,kranklar arasındaki açı farkı kaç derecedir?

120
180
80
60
30

5. Dizel motorlarında sıkıştırma stroku sonundaki sıcaklık hangi derece değerleri arasındadır?

100-200
200-300
300-400
400-450
450 ve daha yüksek

6. Bir dizel silindiri içinde yanma sırasında yaklaşık kaç celcius derecelik bir sıcaklık oluşur?

600
700
900
1400-1900
2200-2500

7. Yüksek güçlü makinelerde;kompresyon segmanlarının altından başlamak üzere,piston gövdesi üzerine açılmış bulunan kanallara sıkı bir şekilde geçirilen segmanlara ne ad verilir?

Ateş segmanları
Yağ segmanları
Kayıcı segmanlar
Yay segmanlar
Yaylı segmanlar

8. Makinede titreşimi önlemek için krank kollarına bağlanan parçalara ne denir?

Ek ağırlık
Titreşim ağırlığı
Karşı ağırlık
Regülatör ağırlığı
Volan

9. Benzin motorlarında ateşlemeyi sağlayan bujilerin tırnakları arasındaki aralık____________değerleri arasındadır

1,00-2,00 mm
2,00-3,00 mm
0,01-0,02 mm
0,02-0,03 mm
0,50-0,60 mm

10. Süpürme havasının portlardan verildiği ve egzoz gazlarının portlardan atıldığı dizel makinelerine süpürme yöntemi bakımından ne isim verilir?

Doğru akımlı süpürmeli makine
Basit portlu süpürmeli makine
Karşıt pistonlu makineler
Karşıt silindirli makinalar
Radyal makineler

11. Türlü dizel makinelerinde pistonlar üzerinde en fazla____________tane yağ segmanı bulunur?

1
2
3
4
5