Makine Soruları Deneme Testi 8

Makine Soruları Deneme Testi 8 Gemi adamları sınav merkezinde daha önce çıkmış Ana Makine Operasyon ve Bakımı için çıkmış sorulardan hazırlanmış testimiz. Testimizde 10 soru yer almaktadır. Sorular GASM

1.

Gemi adamları sınav merkezinde daha önce çıkmış Ana Makine Operasyon ve Bakımı için çıkmış sorulardan hazırlanmış testimiz. Testimizde 10 soru yer almaktadır. Sorular GASM sınavlarında olduğu gibi her soru 5 cevap şıklı olup tek bir doğru cevap yer almaktadır. Kendimizi sitemizde ki sınavdan başarı sayabilmemiz için 10 sorudan 7 ve daha fazlasını doğru bilmemiz gerekir. 10 sorudan 6 ve daha az doğru cevapta testin tekrarlanmasını tavsiye ederiz. 

Herkese başarılar. 

Daha Fazla Makine Bölümü Soruları İçin Buraya Tıklayın...

2. Gemi dizel makinelerinin büyük bir bölümünde ne tür laynerler kullanılır ?

Birleşik layner
Yaş layner
Kompozit layner
Kuru layner
Yatak layner

3. Dört stroklu ve süperşarjlı bir makinenin tayming diyagramına göre egzoz valfı alt ölü noktadan kaç derece önce açılmaya başlar ve üst ölü noktayı kaç derece geçe tümüyle kapanır?

29°-59°
10°-10°
80°-80°
120°-120°
20°-20°

4. Aşağıdakilerden hangisi bir basit aksiyon türbinidir?

1 sıra hareketli, 1 sıra sabit kanat
Basınç düşmesinin hareketli kanatta olduğu türbin
1 takım nozul, bir takım hareketli kanat
1 takım nozul, 1 takım sabit kanat
Harp gemilerinde sıkça kullanılan türbin

5. İki zamanlı basit port süpürmeli makinelerde kısa devrenin yok edilmesi için ne yapılmalıdır?

Piston kafası iç bükey yapılmalıdır
Piston kafası dış bükey yapılmalıdır
Piston deflektörü kullanılmalıdır.
Süpürme portları egzos portlarından yukarıda olmalıdır
Doğru akımlı süpürme kullanılmalıdır.

6. Rato türbininde dami pistonun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Rotor şaftın dinamik dengesini sağlamak
Radyal sırastı önlemek
Eksenel sırastı önlemek
Rotor kanatlarının titreşimini önlemek
Rato türbininde dami piston bulunmaz

7. MAN türü veya ilmek süpürmede dolgu kaybını önlemek üzere aşağıda belirtilenlerden hangisi kullanılır?

Rotari valf
Osileytın valf
Devir hareketli sleyt valf.
Devir hareketli egzos valfi.
Yukarıdakilerin tümü.

8. Motorlarda kompresyon oranı tanımı, aşağıda verilenlerden hangisine uymaktadır?

Sıkıştırma basıncının yanma basıncına oranıdır
Yanma basıncının sıkıştırma basıncına oranıdır
Strok hacminin ölü hacme oranıdır
Piston alt ölü noktada iken silindir hacminin ölü hacme oranıdır
Ölü hacmin ilk hacme oranıdır

9. Aşağıdakilerden hangisi sırast yatakların elemanı değildir?

Pinler
Kolar
Ring
Ayar pleytleri
Pedler

10. Dizel makinelerinde özgül hava tüketimi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Bir beygirgücü üretmek için bir saatte tüketilen, kg veya m³ ya da Nm³ türünden hava tüketimi
Süpürme veyadolgu işlemi için tüketilen toplam hava miktarı (kg ve m³ türünden)
Makine silindirlerine verilen hava-yakıt karışımı (kg ve m³ türünden)
Yanma odasını soğutanve yanmaya katılan toplam hava miktarı (kg veya Nm³ türünden)
Bir kilogram yakıtı yakmak için mol türünden gerekli hava miktarı.

11. Buhar separatörü kazanın neresinde bulunur?

Su dramında
Buhar dramında
Ekonomayzerde
Cehennemlikte
Buhar çıkışında