Makine Soruları 6. Test

Makine Soruları 6. Test Gemi adamları sınav merkezinde daha önce çıkmış Ana Makine Operasyon ve Bakımı için çıkmış sorulardan hazırlanmış testimiz

1.

Gemi adamları sınav merkezinde daha önce çıkmış Ana Makine Operasyon ve Bakımı için çıkmış sorulardan hazırlanmış testimiz. Testimizde 10 soru yer almaktadır. Sorular GASM sınavlarında olduğu gibi her soru 5 cevap şıklı olup tek bir doğru cevap yer almaktadır. Kendimizi sitemizde ki sınavdan başarı sayabilmemiz için 10 sorudan 7 ve daha fazlasını doğru bilmemiz gerekir. 10 sorudan 6 ve daha az doğru cevapta testin tekrarlanmasını tavsiye ederiz. 

Herkese başarılar. 

Daha Fazla Makine Bölümü Soruları İçin Buraya Tıklayın...

2. Eğer bir enjektörün kontra somunu gevşer ve enjektör çok erken püskürtürse, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Zayıf yanma
Tam yanma
Aşırı yanma
Gaz vuruntusu
Beyaz dumanlı egzoz

3. Bazı dört zamanlı makinelerde geri hareket kemleri nasıl tornistan durumuna getirilir ?

Kemşaftın eksenel olarak kaydırılmasıyla.
Kemler 180 derece döndürülerek.
Kem folloverleri (takipçileri) 180 derece döndürülerek.
Zincir donanımının dişlilerinin durumu değiştirilerek.
B ve C

4. Eğer aşırı bir doldurucu dizel motorundan hareket alarak süper şarj havası üretiyorsa, buna ne isim verilir?

Turbo şarjer
Mekanik süperşarjer
Kısmi süperşarjer
Süpürme
Skavencin

5. Dizel makinelerinde aşırı doldurma uygulandığı zaman aşağıda belirtilen yararlardan hangisi sağlanır ?

Makinenin özgül yakıt tüketimi azalır
Makinenin kapladığı hacim küçülür.
Özgül makine ağırlığı azalır.
Makinenin gücü P -60 oranında çoğalır.
Yukarıda belirtilenlerin tümü sağlanır..

6. Yakıt püskürtmede 240 ±0 bar toleransının anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

Tam 240 bar
Tam 235 bar
Tam 245 bar
Tam 250 bar
Tam 280 bar

7. Enjektör meme ve iğne valf aşırı bir biçimde aşındığı zaman yapılması gereken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

İğne valf yüzeyi alıştırılır
İğne valf barılı alıştırılır
Sadece iğneval değiştirilir
Sadece iğne valf barılı değiştirilir
Bir takım olarak ikisi birden değiştirilir

8. Dört zamanlı ve devir sayısı 300 rpm olan bir makinede 2 dakikada kaç iş çevrimi oluşur?

600
300
1200
2400
150

9. Çift etkili makinelerde alt ve üst klerens hacimleri arasındaki ilişki aşağıda belirtilenlerden hangisine uymaktadır?

Alt ölü hacim üst ölü hacimden daha büyüktür
Alt ölü hacim üst ölü hacmin ? ‘i kadardır.
Alt ölü hacim üst ölü hacme eşittir
Alt ölü hacim üst ölü hacmin u’ kadardır
Alt ölü hacim üst ölü hacmin yarısı kadardır

10. Eğer bir dizel makinesinin piston stroku 267 mm ve krankşaft devir sayısı dakikada 720 ise pistonun ortalama hızı kaç m/s’dir?

6,408 m/s
7,408 m/s
6,717 m/s
7,154 m/s
6,512 m/s

11. Dört stroklu dizel makinelerinde emme veya giriş valfleri yuvalarına aşağıdakilerden hangisi tarafından oturlulurlar?

Kem takipçileri (folloverler)
Süpap itecekleri
Yanma gazları
Sıkıştırma basıncı
Süpap yayları