Makine Soruları 3. Test

Makine Soruları 3. Test Gemi adamları sınav merkezinde daha önce çıkmış Ana Makine Operasyon ve Bakımı için çıkmış sorulardan hazırlanmış testimiz. Testimizde 10 soru yer almaktadır. Sorular GASM

1.

Gemi adamları sınav merkezinde daha önce çıkmış Ana Makine Operasyon ve Bakımı için çıkmış sorulardan hazırlanmış testimiz. Testimizde 10 soru yer almaktadır. Sorular GASM sınavlarında olduğu gibi her soru 5 cevap şıklı olup tek bir doğru cevap yer almaktadır. Kendimizi sitemizde ki sınavdan başarı sayabilmemiz için 10 sorudan 7 ve daha fazlasını doğru bilmemiz gerekir. 10 sorudan 6 ve daha az doğru cevapta testin tekrarlanmasını tavsiye ederiz. 

Herkese başarılar. 

Daha Fazla Makine Bölümü Soruları İçin Buraya Tıklayın...

2. Dizel makinelerinde yakıtın sis ya da pus şeklinde silindirlere püskürtülmesini aşağıda belirtilenlerden hangisi sağlar?

Bosch pompası
Karbüratör
Yakıt otomatiği
Yakıt püskürtme valfı
Redüktör

3. Süpürme işlemi hangi tür dizel motorlarında daha önemlidir?

İki zamanlı motorlarda
Uzun sroklu motorlarda
Dört stroklu motorlarda
İlmik süpürmeli motorlarda
Hava soğutmalı motorlarda

4. Motorlarda yağ filmi nasıl sağlanır?

Yeterli klerens verme ile
Yeterli basınç ile
Yeterli miktarda yağ ile
Uygun viskozite ile
Yağı soğutma ile

5. Motorun tornistan çalışabilmesi için ilk şart nedir?

Motorun durması
Pistonun sıkıştırma sonu üst ölü noktadan evvel durumunda olması
Kemşaftın kaydırması
Tornistan hava kanalının açılması
Starting valfin çalışması

6. Gemideki egzoz kazanının kirlenmesinin motorun çalışmasına etkisi nasıl olur?

Motor fazla yakıt yakar
Motorda vuruntu olur
Motorun yanma odasında artık gaz miktarı artar
Yakıt püskürtme bozulur
Motorun devri düşer

7. Motorlarda vuruntu krankşaftı nasıl etkiler?

Balansı bozulur
Deflekşın bozulur, yataklar ezilir
Veblerde çatlamalar olur
Pinlerde ovalleşme olur
Krankşaft eğilir

8. Motorlarda, egzoz sıcaklıklarının normalden fazla olması p-V diyagramında neyi etkiler?

Yanma sonu basıncı yüksek olur
Yanma sonu basıncı düşük olur
Valf kayıplarının artmasına sebep olur
Yanma eğrisi dalgalı olur
Genişleme eğrisi dalgalı olur

9. Motorlarda kullanılan dizel yakıtının tutuşma sıcaklığı en az ne kadardır?

500 derece
280 derece
130 derece
300 derece
400 derece

10. Viskozite ile özgül ağırlık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Ağır yakıtın viskozite değeri daha büyüktür
Viskozite ile özgül ağırlık ters orantılıdır
Özgül ağırlık arttıkça viskozite değeri büyür
Akıcı yakıtın özgül ağırlığı daha fazladır
Özgül ağırlık viskozite değerinin onda biridir

11. Dizel motorlarında yanma odası şeklinin püskürtmedeki etkisi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Buharlaşmayı kolaylaştırır
Yakıt ekonomisi sağlar
Yakıtı ısıtır
İyi bir türbülans ve penetrasyon sağlar
Yakıtı hava ile karıştırır