İleri Yangınla Mücadele Deneme Testi 8

İleri Yangınla Mücadele Deneme Testi 8 İleri Yangınla Mücadele deneme testi ücretsiz en güncel sorular ile sizin için ücretsiz bir şekilde sitemizde 2022 stcw soru ve cevaplara çalışabilirsiniz.

1.

İleri Yangınla Mücadele Deneme Testi 8

İleri Yangınla Mücadele deneme testi ücretsiz en güncel sorular ile sizin için ücretsiz bir şekilde sitemizde 2022 stcw soru ve cevaplara çalışabilirsiniz. Tüm sorular denizcilerimiz için ücretsiz bir şekilde hazırlanmıştır. İleri yangınla mücadele tüm zabitlerin ve üstlerinin alması gereken bir eğitimdir, eğitim tamamlanması ile ileri yangınla mücadele sertifikası yine zabitlerde bulunması gereken bir belgedir. Aşağıdaki deneme sınavında Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) sistemindeki gibi sorularda 5 cevap şıkkı vardır aksi belirtilmediği müddetçe tek bir cevap doğrudur. (Hepsi yada Hiçbiri olabilir.) Sitemizde bulunan testlerde zaman sınırı yoktur. Testtimizde 10 soru yer almaktadır. 7 soru ve üstü doğrunuz sizi testte başarılı kılmaya yeterlidir.

Daha fazla ileri yangın önleme Testleri için Buraya Tıklayınız

2. Aşağıdakilerden hangisi yaşam yerlerinde yangına sebep olabilecek tehlikelerden değildir?

İşi biten elektrikli cihazların kapatılması.
Elektrik devrelerinin eskimesi.
Loş ışık elde etmek için kamaralarda bulunan aydınlatıcıların üzerine bez veya kağıt koymak
Kamaralardaki elektrik devrelerine çeşitli ekler ve bağlantılar yapmak
Sigara içilmesi

3. Atmosfer içerisindeki Oksijen oranı aşağıdakilerden hangisidir?

.5
% 9
!

4. Az genleşmeli sentetik köpüğün genleşme oranı nedir ?

1/50
1/25
1/8
1/12
1/10

5. Az genleşmeli sentetik köpükle ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

Genleşme katsayısı 1 / 12’dir
Mesafe arttıkça etki alanı daralır
Uzak mesafeye basılabilir
Monitör, hortum ve aplikatörler vasıtasıyla yangına sıkılır
Mesafe arttıkça etki alanı genişler

6. B “ Sınıfı yangınlar ne tür yangınlardır ?

Akaryakıt
Katı madde
Elektrik
Kimyasal katı madde
Gaz yanıcı madde

7. B sınıfı yangınların en uygun söndürücüsü hangi maddedir?

CO2
Halon gazı
Solit su’
Kuru kimyasal toz
Köpük

8. Baca gazlarından istifade edilerek elde edilen ‘ İnert Gaz ‘ karışımı içersindeki CO2 gazı oranı ortalama ne kadar olmalıdır ?

-14
% 5-8
-16
-25
% 8-10

9. Baca yangınlarının söndürülmesinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmamalıdır ?

Bacaya bitişik bölmelerde gerekli tedbirler alınmalıdır.
Sükunetle hareket edilmelidir.
Makineler stop edilmelidir.
Baca dışarıdan su ile soğutulmalıdır.
Seyir emniyeti dikkate alınarak sürat sıfırlanmalıdır.

10. Bakterilerin oksidasyonu ile meydana gelen reaksiyona ne denir?

Zincirleme reaksiyon
Oksidasyon
Fiziksel reaksiyon
Biyolojik reaksiyon
Kimyasal reaksiyon

11. Bir ay önce yapılan yangın eğitimlerine ?n fazla personel katılımı olmamışsa / personel değişmişse gemi bulunduğu limanı terk ettikten ne kadar süre içersinde bu eğitimi gerçekleştirir?

Seyir dönüşü
İdarenin kararına bağlıdır
24 saat
1 ay
1 hafta