İleri Yangınla Mücadele Deneme Testi 16

İleri Yangınla Mücadele Deneme Testi 16 İleri Yangınla Mücadele deneme testi ücretsiz en güncel sorular ile sizin için ücretsiz bir şekilde sitemizde 2022 stcw soru ve cevaplara çalışabilirsiniz.

1.

İleri Yangınla Mücadele Deneme Testi 16

İleri Yangınla Mücadele deneme testi ücretsiz en güncel sorular ile sizin için ücretsiz bir şekilde sitemizde 2022 stcw soru ve cevaplara çalışabilirsiniz. Tüm sorular denizcilerimiz için ücretsiz bir şekilde hazırlanmıştır. İleri yangınla mücadele tüm zabitlerin ve üstlerinin alması gereken bir eğitimdir, eğitim tamamlanması ile ileri yangınla mücadele sertifikası yine zabitlerde bulunması gereken bir belgedir. Aşağıdaki deneme sınavında Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) sistemindeki gibi sorularda 5 cevap şıkkı vardır aksi belirtilmediği müddetçe tek bir cevap doğrudur. (Hepsi yada Hiçbiri olabilir.) Sitemizde bulunan testlerde zaman sınırı yoktur. Testtimizde 10 soru yer almaktadır. 7 soru ve üstü doğrunuz sizi testte başarılı kılmaya yeterlidir.

Daha fazla ileri yangın önleme Testleri için Buraya Tıklayınız

2. Biyolojik reaksiyona örnek aşağıdakilerden hangisidir?

Odunun yavaşça çürümesi.
Akaryakıtın tutuşması.
Dumanın ani olarak alev alması
Islak yüklenen tohumlu yüklerin fermantasyon sonucunda kızışarak yangına sebebiyet vermesi.
Demirin paslanması.

3. Boş bırakılmış yere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. -Yanıcı maddenin cinsi, yangının sınıfı ne olursa olsun söndürme metodu ve prensipleri aynıdır. Bu prensip yanmayı oluşturan ve ……….. üçgeni olarak bilinen yapıyı bozmaktan ibarettir.

Tutuşma
Alev alma
Yangın
Yayılma
Söndürme

4. Acil solunum kaçış cihazı (EEBD) ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Çalışma başlığıdır
20 dakika zehirli dumana ve ateşe karşı boyuna kadar tüm başı korur
Zehirli dumana ve ateşe karşı tüm vücudu korur
Saklama ömrü bir yıldır
Sırtta taşınır

5. Katı yanıcı maddeler ne ile yanarlar?

Alevlenme ve korlanma ile birlikte
Sadece korlanma ile
Biyolojik reaksiyon ile
Sadece alevlenme ile
Parlama ve alevlenme ile birlikte

6. Isının havada veya boşlukta yayılmasına ne denir?

Doğrudan yanma
Konveksiyon
Tepkime
Dokunma ve temas
Radyasyon

7. Bakterilerin oksidasyonuyla oluşan yanma reaksiyonuna ne denir?

Bakteriyolojik reaksiyon
Biyolojik reaksiyon
Hızlı yanma
Kimyasal reaksiyon
Fiziksel reaksiyon

8. “ B “ Sınıfı yangınlar,ne tür yangınlardır ?

Akaryakıt
Elektrik
Katı madde
Gaz yanıcı madde
Kimyasal katı madde

9. Kanallarda ve fanlardaki yangınlarda en etkili köpük cinsi hangisidir?

Orta genleşmeli sentetik köpük
Alkol köpüğü
Yüksek genleşmeli sentetik köpük
Protein köpüğü
Flor protein köpüğü

10. Boyahanede tiner, kerosen veya boya gibi malzemelerin tutuşmasıyla başlayan bir yangına ne ile müdahale edilmelidir?

Su ile müdahale edilmelidir
Önce elektrik devresi kesilir
Kuru kimyevi toz ve köpük ( foam) ile
Sulu minimax ile
CO4 minimaxı ile

11. Yangın hortumlarının ucuna takılan ve pulvarize su püskürtmeye yarayan aparatın adı nedir?

Nozul
Geyt
Aplikatör
Dedektör
Seperatör