İleri Yangınla Mücadele Deneme Testi 11

İleri Yangınla Mücadele Deneme Testi 11 İleri Yangınla Mücadele deneme testi ücretsiz en güncel sorular ile sizin için ücretsiz bir şekilde sitemizde 2022 stcw soru ve cevaplara çalışabilirsiniz.

1.

İleri Yangınla Mücadele Deneme Testi 11

İleri Yangınla Mücadele deneme testi ücretsiz en güncel sorular ile sizin için ücretsiz bir şekilde sitemizde 2022 stcw soru ve cevaplara çalışabilirsiniz. Tüm sorular denizcilerimiz için ücretsiz bir şekilde hazırlanmıştır. İleri yangınla mücadele tüm zabitlerin ve üstlerinin alması gereken bir eğitimdir, eğitim tamamlanması ile ileri yangınla mücadele sertifikası yine zabitlerde bulunması gereken bir belgedir. Aşağıdaki deneme sınavında Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) sistemindeki gibi sorularda 5 cevap şıkkı vardır aksi belirtilmediği müddetçe tek bir cevap doğrudur. (Hepsi yada Hiçbiri olabilir.) Sitemizde bulunan testlerde zaman sınırı yoktur. Testtimizde 10 soru yer almaktadır. 7 soru ve üstü doğrunuz sizi testte başarılı kılmaya yeterlidir.

Daha fazla ileri yangın önleme Testleri için Buraya Tıklayınız

2. Gaz yanıcı maddelerin yanma hızları ;

Oksijenle temas eden kitlenin tamamı nispetindedir.
havanın sıcaklığı ile ilgilidir
Bulundukları kaptaki basınç nispetindedir
Yüzeylerindeki oksijen nispetindedir
Bulundukları kabın hacmi ile ilgilidir

3. Gaz yanıcı maddelerin yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir ?

Hızlı Yanma
Çok yavaş yanma
Çok hızlı yanma
Yavaş yanma
Orta yanma

4. Gaz yanıcı maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yukarıdakilerin hepsi yanlıştır
Karışımın oksijen oranı yüksekse patlama tehlikesi azdır
Basınç ve ısı faktörleri etkisinde fazla bir hacim değişikliklerine maruz kalmamaları
Kolaylıkla ve hızla yanarlar
Yukarıdakilerin hepsi doğrudur

5. Gemi yangın dosyasında (planında) aşağıdakilerden hangisi bulundurulmaz?

Köprü üstü seyir aletleri
Gemi yangın devreleri
Yük istif planı
Yük istif planı
Elektrik şalterleri

6. Gemi yangınlarında öncelik, yangını teşhis etmek, daha sonra kontrol altına almak ve son olarak da yangını söndürmektir. İyi monte edilip donatılmış çeşitli tiplerdeki yangın dedektörleri, zamanında tehlike alarmını vererek bulundukları bölgeyi korurlar. Aşağıdaki dedektör tiplerinden hangisi bir duman dedektörüdür?

Sıvı genleşmeli dedektör
Alev dedektörü
Termoelektrik sıcaklık artışı dedektörü
Isı denetimli kablo dedektörü
Fotoelektrik dedektör

7. Gemi ambarındaki kömür yükünün çıkardığı metan gazının tutuşması sonucu yanması, ne tür bir yangındır?

Elektrik yangını
Metal yangını
Yakıt yangını
Adi yangın
Gaz yangını

8. Gemide mevcut jeneratörlerin kullanılamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi devreye girer?

Acil yangın pompası
Acil yangın dedektörleri
Acil jeneratör
Sabit yangın söndürme sistemi
Acil alarm sistemi

9. Gemide taşınabilir yangın söndürücüler kolayca ve süratle yangın bölgesine taşınabilir ve küçük çapta yangınların başlangıcında etkilidirler. Bu tip söndürücüler, düşük sıcaklıklı ülkelerde hangi santigrad derece sıcaklıklar aralığında emniyetle çalışabilecek nitelikte olmalıdır?

-20/ +50
-20/ +50
-20/ +70
-30/ +50
-30/ +60

10. Gemide taşınabilir yangın söndürücüler kolayca ve süratle yangın bölgesine taşınabilir ve küçük çapta yangınların başlangıcında etkilidirler. Bu tip söndürücülerin kolayca tanınabilmeleri için standart renk kodları mevcuttur. Aşağıda verilen tipteki yangın söndürücülerin renk kodlarını sıralayınız. I. Su, II. Köpük, III. Kuru Toz, IV. Kuru Kimyasal, V. CO2

Siyah/Mavi/Mavi-Beyaz/Sarı/Kırmızı
Kırmızı/Sarı/Mavi/Mavi-Beyaz/Siyah
Kırmızı/Sarı/Mavi/Mavi-Beyaz/Siyah
Kırmızı/Mavi/Sarı/Mavi-Beyaz/Siyah
Kırmızı/Sarı/Mavi-Beyaz/Mavi/Siyah

11. Gemide yangın fark eden personel eğer varsa en yakın telefondan ya da el telsiziyle köprüüstüne veya kontrol odasına yangını bildirmelidir. Bu sırada verilecek aşağıdaki bilgilerin bildirimde öncelik sırası nedir? I. Yangının yeri II. Yangının büyüklüğü III. Müdahale şekli IV. Yangının sınıfı V. Yangının yayılma yönü

I – II – III – IV - V
I – III – IV – V - II
I - II – V – IV - III
I - IV – V – II - III
I - V – II – III – IV