Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Test 2

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Hazırlık Sınavı 2. testti Test. Personel Güvenliği Ve Sosyal Sorumluluk;

1.

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Hazırlık Sınavı 2. testti Test. Personel Güvenliği Ve Sosyal Sorumluluk; Tüm gemi adamların alması gereken bir eğitim ve eğitime bağlı sertifikadan oluşmaktadır. Testte 10 soru yer almaktadır, testimiz Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) sisteminde olduğu gibi 5 şıklı olup, sadece tek bir tanesi doğrudur. 10 Sorudan 7 yada daha fazlasını doğru yaparsanız testi başarılı geçmiş sayılırsınız. (Buradaki testler için yüzde 70 başarı oranı)

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi Amacı; gemiden atılan sıvı ve katı kirleticiler ile denizin kirletilmesinin nasıl engelleyeceği ve gemideki çalışma ve acil durum tehlikelerine karşı nasıl tedbir alınacağı ile ilgili konuların verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Aşağıda boş bırakılan yere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. * 4,5C ‘da bir suda normal giyinmiş bir kimsenin bir(1) saatlik süreden sonra hayatta kalma şansı ’dir.Kişi uygulayacağı basit tekniklerle,bu süreyi …… ‘e/a.kadar uzatabilir.

30 dakika
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat

3. Seyre kalkacak bir gemide eğer 1 ay önce yapılan gemiyi terk talimine mürettebatın ’inden fazlası katılmamışsa, o geminin bulunduğu limanı terk etmesinden ne kadar süre içerisinde söz konusu talimler yapılmalıdır?

2 Saat
6 Saat
12 Saat
24 Saat
48 Saat

4. Aşağıdakilerden hangisi acil durum değildir?

Karaya Oturma
Yükün zarar görmesi
Dümen arızası
Gemide yangın
Çatışma

5. Emniyetli çalışma izin belgesi, çıkarılmış bir gemi operasyonunda, en az kaç gemi adamı bulundurulması gerekir?

2
4
5
6
3

6. Halatların sürtünme özelliğine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?katsayısı en fazla olup volta edildikleri yerden kolay kolay sıyrılıp kaçmazlar?

Sürtünme katsayısı yüksek olan yapay halatlar volta edildikleri yerden kolay sıyrılıp kaçabilirler
Sürtünme katsayısı düşük olan yapay halatlar volta edildikleri yerden kolay sıyrılıp kaçmazlar
Sürtünme katsayısı en fazla olan doğal halatlar volta edildikleri yerden kolay kolay sıyrılıp kaçmazlar
Sürtünme katsayısı yüksek olan tel halatlar volta edildikleri yerden kolay sıyrılıp kaçabilirler
Sürtünme katsayısı düşük olan tel halatlar volta edildikleri yerden kolay sıyrılıp kaçmazlar

7. Çiftelemek ne demektir?

Sahile iki halat ile bağlanması
Hem demir atmak hem sahile halat vermek
Gemi bağlanırken her babadan çift halat verilmesi
Tek demir atmış geminin emniyet için diğer demirini de atması
Hepsi doğrudur

8. Hangisi 25 mil dışında atılabilen çöp tipidir?

Parçalanmamış yiyecek atıkları
Yüzmeyen katı madde
Plastikler
Yüzebilen ağaç istif malzemeleri (DANEÇ)
Parçalanmış yiyecek atıkları

9. Gemilerde kapalı mahallere girilmeden önce gerekli ve yeterli havalandırma yapılır ve havalandırmanın yeterliliği uygun cihazlar ile tespit edilir. Bu mahallerde oksijen hangi düzeyde olmalıdır ?

!

10. Deniz İş Kanununa göre; bir yıl veya daha fazla hizmeti olan bir gemi adamı için yıllık ücretli izin süresi ne kadardır?

10 gün
15 gün
7 gün
20 gün
1 Ay

11. Gemiadamlarının ve gemide bulunan diğer şahısların Disiplin Amiri aşağıdakilerden hangisidir ?

Süvari
İkinci Zabit
Başmühendis ve Birinci Zabit
Birinci Zabit
Üçüncü Zabit