Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 9

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 9 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 9 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Paraşütlü İşaret Fişeği ateşlendiğinde dikey olarak minimum kaç metre yukarıya çıkmalıdır?

50
100
150
200
300

3. Cospas/Sarsat uydu sistemi tehlikede olan geminin hangi aygıtından aldığı kimlik ve mevki sinyalleri Kurtarma Koordinasyon Merkezine iletir?

EPIRB
DSC
NBDP
SART
GPS

4. Denize adam düştüğünde aşağıdakilerden hangisi ilk yapılacak hareketlerden değildir?

Derhal kaptana haber verilir
Dümen kazazede tarafına alabandaya basılır
Makineler stop edilir
Kazazedeye ışıklı ve duman kandilli can simidi atılır.
Hepsi doğru

5. Kullanıcısını su yüzeyinde tutan, baygın ve bitkin durumda dahi ağzını sudan yukarda tutarak nefes yollarının açık olmasını sağlayan kişisel can kurtarma aparatı hangisidir?

can simidi
deniz feneri
can yeleği
deniz demiri
el maytabı

6. Can simitleri kaç kilogram ağırlığındaki bir demiri tatlı suda 24 saat süre ile yüzdürebilecek durumda olmalıdır?

12,5
14,5
18,5
20
16,5

7. Aşağıda boş bırakılan yere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. -Can simidinin ağırlığı ………kg’den az olmayacaktır.

1
1,5
2
2,5
3

8. Kurtarma botlarına ilişkin hangisi yanlıştır?

En az 5 oturan 1 yatan kişiyi taşıyabilir
Yolcu gemilerinde 500 GRT'ye kadarbir adet, 500 GRT'den büyüklerde
Makinası dıştan takmalıdır
Her yük gemisinde bir kurtarma botu çalışacaktır
4 saat süreyle seyretmelidir

9. Cospas/Sarsat uydu sistemi tehlikede olan geminin hangi aygıtından aldığı kimlik ve mevki sinyalleri Kurtarma Koordinasyon Merkezine iletir?

VHF
EPIRB
USB
SART
GPS

10. Can yeleklerinde yanıp sönen ışık bulunması durumunda ışığın dakikada yanıp sönme miktarı ne olmalıdır?

En az 40 en fazla 80
En az 50 en fazla 60
En az 40 en fazla 50
En az 50 en fazla 80
En az 50 en fazla 70

11. Deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde gündüz vakti “Denize Adam Düştü” durumu diğer gemi/teknelere nasıl duyurulur? I-Telsiz cihazı ile II-El ve kol hareketleri ile III- Oscar flaması toka edilerek IV- Duman Kandili atarak V- Sesli ikaz uyarısı kullanılarak

I ve II
I, II ve IV
I, III ve V
II ve V
II, III, IV ve V