Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 8

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 8 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 8 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. “Gemi Terk” usullerinden, aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?

4.5 metre yükseklikten, çivileme denize atlamak
Koruyucu elbise ile denize atlamak
Can simiti ile denize atlamak
Can yeleği ile denize atlamak
Can salı ile gemiyi terk etmek

3. Bir insan hiç yemek yemeden ne kadar süre yaşamının devam ettirebilir?

15 gün
7 gün
30 gün
20 gün
45 gün

4. Aşağıdakilerden hangisi “açık can filikası”nın motorunun çalıştırılması ile ilgili değildir?

Alarm çaldığında makine çalıştırılır.
Şanzıman kolu boşa alınır.
Yakıt kontrol edilir, musluğu açılır.
Karter ve şanzıman yağı kontrol edilir.
Pervane, şaft ve volanın neta olduğu görülür.

5. Can simidi ile nasıl atlanır?

İçine girilerek, suya atlanır,
İki elle baş üzerinde tutulur, arka üstü atlanır
İki elle, vücuda dik olarak ve su ile 45 derece açı yaparak tutulup ileri atlanır
İki elle sarılıp göğüste tutularak atlanır
Bir elle tutulur diğer el ile suya uzanılır

6. Aşağıdakilerden hangisi, şartlar uygunsa en iyi gemi terk usulüdür?

Can simidi ile gemiyi terk
Dört buçuk metreden denize atlamak
Koruyucu elbise ile denize atlamak
Kişisel hazırlıkla denize atlamak
Can salı ile gemiyi terk

7. Suya dalış giysisi (immersion suit) nin 0o sıcaklıktaki deniz suyunda kurtarılmayı bekleyen bir kazazedeye ne gibi bir faydası vardır?

Bu sıcaklıkta yüzdürme etkisi yalnızca 5 saattir, daha sonra batar
Giyen kişinin vücut ısısının 6 saat sonra en fazla 2 derece ısı kaybına uğramasını sağlar
Isı yalıtımı ancak 10o su sıcaklığına kadar dayanır
Bu sıcaklıktaki suda bu elbiseylke günlerce kalabilir, hiç üşümez
Bu giysi 0 derece sıcaklıkta bir işe yaramaz

8. Halat Atma Aletlerinin roket fişekleri sakin havada kılavuz halatını en az kaç metre taşıyabilmelidir?

50
100
150
230
300

9. Gemi battıktan sonra eğer birden fazla sayıda can salında kazazedeler denizde kaldıysa ne yapılmalıdır?

Arama kurtarma uçaklarının bulma şansını çoğaltmak için can salları etrafa yayılmalıdır
Her bir can salı karayı bulmak için değişik yöne gitmelidir
Tüm kazazedelerin bir arada olması için hepsi tek bir can salına alınır
Tüm can sallarını bir araya toplayıp birbirlerine bağlanarak bir grup halinde kalmalıdır
Kazazedeleri bir veya iki sala toplayıp, fazla salları batırmak gerekir

10. 100 metreden kısa olan yük gemileri en az kaç tane can simidi taşıyacaktır

4
6
8
10
12

11. Gemi genel anons devresinden bir acil durum alarmı çaldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Personel gemiyi terk yerine gider
Personel kamarasına giderek emir bekler
Personel baş üstünde toplanır
Personel yemek salonunda toplanır
Personel can yeleğini giyer ve toplanma mahalline gider