Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 7

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 7 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 7 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Aşağıdakilerin hangisi “Acil Durum” değildir?

Yangın
Gemiyi terk
Oturma
Yük kayması
Dümenin kilitlenmesi

3. Yolcu gemilerinde, bütün insanların gemiyi terk etmesi için bulundurulması gereken bütün can kurtarma vasıtaları, gemiyi terk işareti verildiği andan itibaren ortalama bir süre içinde tüm personel ve yolcuyu teçhizatı ile birlikte denize indirebilecek düzende olmalıdır. Bu süre nedir?

10 dk.
20 dk.
30 dk.
40 dk.
50 dk.

4. SOLAS 74 gereği can kurtarma filikalarında, kişi başına bulunması gerekli içme suyu miktarı minimum ne kadar olmalıdır?

2 litre
3litre
4 litre
5 litre
6 litre

5. Gemiyi terk edip can salına bindiniz. Sal tam olarak şişince emniyet valfından gelen bir tıslama sesi işitince ne yaparsınız?

Salın havasını indirme tapasını gevşetirim
Emniyet valfını tıkaçla tıkarım
Emniyet valfını kapatırım
Emniyet valfını çıkartır, yerine yama yaparım
Bu ses uzun bir süre devam etmedikçe telaşa kapılmam

6. Hangi boydaki yolcu gemilerinde en az 8 adet can simidi bulunur?

50 metreden kısa
60 metreden kısa
80 metreden kısa
100 metreden kısa
120 metreden kısa

7. Aşağıdakilerden hangisi can kurtarma araç ve gereçlerinden değildir?

Can Salı
Can yeleği
Cayro
TPA (Isıl korumalı tulum)
Can filikası

8. El Maytabı Denizin 10 cm altına batmış bile olsa, en az kaç saniye boyunca ışık vermeye devam etmelidir?

1
3
10
15
30

9. Boyu 115 metre olan bir yük gemisinde toplam en az kaç adet can simidi bulunmalıdır?

8 adet
10 adet
12 adet
14 adet
15 adet

10. SOLAS 74 gereği can kurtarma filikalarında, kişi başına bulunması gerekli içme suyu miktarı minimum ne kadar olmalıdır?

5 litre
2 litre
4 litre
3 litre
6 litre

11. Kişisel can kurtarma teçhizatı aşağıdakilerden hangisidir?

Can simidi
Yüzer kurtarma halkası
Kurtarma Botu
Can filikası
Can yeleği