Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 6

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 6 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 6 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Denizde can yelekli olarak su içinde kalan bir kazazedeyi bekleyen en büyük tehlike hangisidir?

Boğulma
Susuzluk
Hipotermi
Solum yetmezliği
Asfiksi

3. Hangisi kişisel can kurtarma aracıdır?

Life Raft
Serbest düşmeli Filika
Filika
Can yeleği
Can simidi

4. Can Salı ve can filikasında bulunan kuru gıda (yiyecek) lar kişi başına en az ne kadar enerji verir?

2000 Kilojul
5000 Kilojul
10000 Kilojul
1500 Kilojul
15000 Kilojul

5. Can yeleği tipleri nelerdir?

Boyuna takılıp belde taşınanlar
Ceket gibi giyinip boyuna takılanlar
Hem belde hem de boyunda ceket tipinde olanlar
Boyuna takılıp kemeri bağlananlar ve sırta ceket şeklinde giyilip belde taşınanlar
Boyuna takılıp kemeri bağlananlar (mantar tipi), belde taşınıp istenildiğinde gerek tüpüyle, gerek ağızla şişirilebilen ler (Şişme tip)

6. Denizde hayatta kalmak ana hatlarıyla hangi dört faktöre bağlıdır?

Bilgi - can salının yakınlığı - mevcut teçhizat - tehlike mesajının verilmesi
Bilgi - mevkii bilmek - suyun özelliği - mevcut teçhizat
Bilgi - suyun özelliği - sahile yakınlık - eğitim
Bilgi - mevcut teçhizat - kendi kendini kontrol - eğitim
Bilgi - tehlike mesajının verilmesi - mevkii bilmek - eğitim

7. Aşağıda boş bırakılan yere uygun düşen doğru cevabı bulunuz.. -Paraşütlü işaret fişeği ……..saniye süre ile yanar.

20
30
35
40
45

8. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. -Boyları ……..metreden daha büyük gemilerde ana salların bulunduğu bir noktadan en uzak bir noktada ……….kişilik bir can salı daha bulunmalıdır.

130 - 6
150 – 6
100 - 5
120 - 6
110 - 5

9. Boyu 115 metre olan bir yolcu gemisinde toplam en az kaç adet can simidi bulunmalıdır?

8
10
12
14
15

10. “Yakın sefer” yapan gemilerde, şişirilebilir can salları içindeki malzemeler açısından, hangi tip paket bulundurmak mecburiyetindedir?

Paket (A)
Paket (B)
Paket (C)
Paket (H)
Paket (L)

11. Bir gemide kaç adet can simidi yüzer halatla donatılmış olmalıdır?

1 adet
en az 2 adet
en fazla 4 adet
en az 3 adet
5 adet