Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 5 

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 5  eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 5  eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Isı korumalı tulum, …….’den, ……..’ye kadar olan hava sıcaklıklarında görevini tam olarak yapar.

- 30°C / - 2°C
- 27°C / - 4°C
- 28°C / - 6°C
- 30°C / - 6°C
- 27°C / - 8°C

3. Aşağıdakilerden hangisi kişisel can kurtarma teçhizatı değildir?

Can yelekleri
Can simitleri
Suya atlama (dalma) giysileri
Isı koruyucu tulumlar
Kurtarma halkası

4. Hipotermi nedir?

Ruhsal bir hastalık
Kalbin aşırı hızlı atması
Vücut ısısının normalin altına düşmesi
Vücut ısısının aşırı artması
Bir çeşit şiddetli baş ağrısı

5. Yetişkin can yelekleri, sudaki bitkin veya baygın bir insanın yüzünü sudan ne kadar yukarıda tutabilmelidir?

10 mm
50 mm
200 mm
250 mm
120 mm

6. Denizde can yelekli olarak su içinde kalan bir kazazedeyi bekleyen en büyük tehlike hangisidir?

Boğulma
Hipotermi
Susuzluk
Solum yetmezliği
Asfiksi

7. Aşağıdakilerden hangisi can sallarında gemiyi terleten hemen sonra yapılmaz?

Yaralılar ve hastalara ilk yardım yapılır.
Deniz tutmuş olanlara deniz hapı verilir.
Gemiden uzaklaşılır.
Gözcü konularak gece dinleme yapılır
Telsiz cihazı varsa çalıştırılır.

8. Can Salı ve can filikasında kişi başına ne kadar deniz tutmasına karşı hap bulunur?

1 günlük
2 adet
4 adet
1 adet
48 saatlik yetecek kadar

9. Can Salı malzemeleri arasında bulunan sünger ne için kullanılır?

Taban temizliği için
Çadırın dışını ıslatıp serinletmek için
Deniz suyunu süngerden geçirip arıtmak için
Çadırın iç yüzeyinde yoğunlaşan suyu toplamak için
Aşırı terleyen kişilerin terini almak için

10. Gemiyi terk zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?

Ayakkabılar suya atlamadan önce veya atladıktan hemen sonra çıkartılmalıdır
Suya atlarken pantolon paçaları çorap içerisine sokulmalıdır
Suya mümkün olduğu durumlarda atlamadan girmeye çalışılmalıdır
Suya atlamak gerekiyorsa can yeleğine bastırılarak çivileme atlanmalıdır
Hepsi

11. Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır?

Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır
Pervane tornistan çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır.
Geminin sürati arttırılır, dümen viyada tutulur
Pervane durdurulur
Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine basılır