Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 13

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 13 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 13 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Gemi haricinde can sallarının bakımı hangi sıklıkla yapılır?

Yıllık ve 5 yıllıkYıllık ve 5 yıllık
6 aylık
Aylık
2 yıllık
Yıllık

3. Gemiden Denize adam düşmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Civardaki gemilere durum rapor edilir.
Gemi mevkii ile olay mevkiini en yakın sahil istasyonuna bildirilir.
Olay Jurnale işlenir
Paraşütlü işaret fişeği kullanılır
Kurtarma botu personelini mevkilerini alır

4. Can simitlerinin dış çapı en fazla ne kadar olabilir?

40 cm
50 cm
65 cm
80 cm
90 cm

5. El maytabı en az ne kadar süre ışık vermelidir?

5 Dak.
1 Dak.
3 Dak.
15 Dak.
10 Dak.

6. Aniden soğuk suya dalmanın şokunu azaltmak için, kişi kendini derece derece, suya indirmeye çalışmalıdır. Soğuk suya ani bir dalış ölüme yol açabilir. Kaçınılmaz değilse, ……..metreden fazla yüksek yerden suya atlanmamalıdır.

1
5
7
9
11

7. Su geçirmez dalma giysileri, su içerisinde bir kişinin vücut sıcaklığını …… saat süreyle, …….’nin altına düşürmeden tutma yeteneğine sahiptir.

6 / 37°C
8/ 37°C
8/ 36,5°C
8 / 36°C
6 / 35°C

8. Geminiz süratle batıyor ve siz can yeleği ile sudasınız. Hidrostatik serbest kalma mekanizması çalışan bir can salı konteynerinin birden su yüzüne çıktığını gördünüz. Ne yapmalısınız?

Konteyneri elle açıp, Salı içinden çıkartırım
Bir şey yapmadan beklerim çünkü parima biraz sonra salın şişmesini ve konteynerin açılmasını sağlayacaktır
Hemen konteynerin parima halatını keserim ki sal gemiyle birlikte dibe gitmesin
Konteyner dibe giderken beni de çekmemesi için yüzerek uzaklaşırım
Konteyneri elle açıp, el pompasıyla Salı şişiririm

9. Can kurtarma araçlarının denize indirilmesi ve alınmasında kullanılan donanımlara matafora denir. Matafora tipleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Vitesli matafora
Kızaklı matafora (Otomatik maynalı matafora)
Serbest düşürmeli matafora
Palangalı matafora (Adi matafora)
Otomatik dirisalı ve maynalı matafora

10. Gemiyi terkten sonra can kurtarma araçlarında mevcut işaret fişekleri ne zaman kullanmalıdır?

Gemiyi terk ettiğimiz anda
Gece boyunca çift saatlerde
Tüm fişekler bitene kadar sık sık
Yakınlarda işaretimizi görebilecek bir gemi veya uçak olduğunda
Her saat başında

11. Solas;a göre Life Boat’ lar üç ayda bir hangi işleme tabi tutulur?

Motorunun çalıştırılması
Donanım çalıştırılması
Bando edilmesi
Mayna edilmesi
Malzeme kontrolü