Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 11

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 11 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 11 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Can salına binilince hemen deniz tutması hapı içilmesinin nedeni ne olabilir?

Can salındaki yaşantımıza problemsiz alışmamız için
Mide bulanıp kusmayı önlemek için
Açlığımızı bastırmak için
Moralimizi yükseltmek için
Denizin çalkantısına alışmak

3. Can simitlerinin iç çapı en küçük ne kadar olabilir?

35 cm
40 cm
45 cm
50 cm
60 cm

4. Aşağıdakilerden hangisi kişisel can kurtarma aracı değildir?

Can yeleği
EPIRB
ISI korumalı tulum
Can simidi
Can Salı

5. “Denizde canlı kalabilme” dersini aşağıdaki sözleşmelerden hangisi gereği, gemi adamları almak mecburiyetindedir?

SOLAS/74
STCW/78
MARPOL 73/78
LL/66
COLREG/72

6. Denize adam düşmede uygulanması gereken manevra hangisidir?

Willamson dönüşü yapmak
Sancak tarafa 15 derecelik bir açıyla dümen basmak
Tornistan vermek
Dümeni adamın düştüğü tarafın aksi yönüne alabandaya basmak
Holger Nıelsen manevrası yapmak

7. Gemiyi terk ettikten sonra hangisi yapılmaz?

Telsiz cihazı çalıştırılır
Gözcü konulur, dinlenme yapılır
Yaralılara ve hastalara ilk yardım yapılır
Gemiden hemen uygun uzaklığa uzaklaşılır
Hepsi doğrudur

8. Can kurtarma filikalarında bulunan deniz demiri hangi amaçla kullanılmaktadır?

Açığa demirlemek için
Filikayı hareketlendirmek için
Filika ve can sallarının sürüklenmesini önlemek için
Filikanın fırtınaya karşı dayanıklılığını arttırmak için
Filikaları birbirine bağlamak için

9. Sudaki bir kazazedenin donarak ölmemesi için hangi önlemi alması gerekir?

Sırt üstü yatar vaziyette sakin durmalıdır
Yüzmeye çalışmalıdır
Ayaklarını karnına çekerek durmalıdır
Immersion suit giymiş olmalıdır
Devamlı olarak hareket etmelidir

10. Aşağıdakilerden hangisi can kurtarma botları için yanlış bir ifadedir?

En az 5 oturmuş ve 1 yatar durumdaki insanı taşıyabilmelidir.
500 gros tondan büyük yolcu gemilerinde, geminin her bir tarafında en az bir kurtarma botu bulunmalıdır.
500 gros tondan küçük yolcu gemilerinde en az bir kurtarma botu bulunmalıdır.
Yük gemilerinde, en az bir adet kurtarma botu bulundurulması gerekmektedir.
Boyları 3,8-28,5 metre arasında değişmektedir.

11. Aşağıdakilerden hangisi el maytabının özelliklerinden biri değildir?

Her bir botta en az 6 adet bulunacak
Yanma süresi 3 dakikadan az olmayacak
Parlak kırmızı renkte yanacak
Suyun 100 mm altında 10 sn batırıldıktan sonra su yüzeyine çıkarıldığında yanmaya devam edecek
Işık şiddeti 15.000 (cd) mumdan az olmayacak