Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 10

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 10 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 10 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Gemiyi terkte, soğuk suya atlayarak birden girildiğinde karşılaşılan soğuk şokunun tehlikesi aşağıdakilerden hangisidir?

Şokun neden olduğu nefes tutulması ve nefes düzensizliği neticesinde su yutarak boğulma
Hipotermi oluşması
Kalp kasının soğuktan çalışamaması ve dolaşımın durması
Vücut birden soğur
Şokun neden olduğu kramplar nedeniyle yüzememe

3. Gemilerde acil durumlar için kullanılan duman kandili ne renk duman çıkartır?

Sarı
Kırmızı
Turuncu
Beyaz
Yeşil

4. “Gemi Terk toplanma mevkilerine” anonsundan sonra; aşağıdakilerin hangisi yapılan kişisel hazırlıklardan değildir?

Paçaları camadana vurmak
Çok katlı yünlü elbiseler giymek
Koruyucu elbise giymek
Can kurtarma araçlarını, gemi terk güvertesine kadar mayna etmek
Can yeleği giymek

5. Aşağıda boş bırakılan yere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. -Can salının tepesinde …milden görünen …..saat çalışabilen kontrollü bir lamba olacaktır.

2- 8
2 -9
2 - 12
3 - 10
3 - 9

6. Can yeleği giyinmiş olarak suya atlamak zorunda kalınırsa, atlama usulü hangisi olmalıdır?

Balıklama
Çivileme ve kollar yana açılarak
Çömlekleme
Sırt üstü
Çivileme ve bir elle ağız ve burnu kapatarak

7. Boyu 120 -180 metre arası Yolcu Gemilerinde bulunması gereken minimum Can Simidi sayısı nedir?

8
12
18
24
30

8. Bir insan normal vücut sıcaklığının altında bir ısıya sahip olan suya girdiğinde kaçınılmaz olarak hipotermiye uğrar. Bu olayın hızı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Isı farkı
Giysilerin sağladığı yalıtım
Fiziksel davranış ve kişinin su içersinde aldığı duruş biçimi
Kişinin sudaki hareket miktarı
Hepsi

9. Aşağıdakilerden hangisi SOLAS gereği gemilerde bulundurulması gereken can kurtarma teçhizatının, sahip olması gereken özelliklerinden birisidir?

Tüm teçhizat mavi renk olmalıdır
Güneşte kalmamalıdır
Bulundukları yerde -30 ile +65 C sıcaklıkta bozulmamalıdır
Yağdan etkilenebilir
Deniz suyundan etkilenebilir

10. Bir can yeleği 24 saat suyun içerisinde kaldığında yüzme kabiliyetinin ne kadarını muhafaza etmelidir?

Yüzde 25
Yüzde 50
Yüzde 60
Yüzde 75
Yüzde 95

11. El maytabı en az ne kadar süre ışık vermelidir?

5 dak.
3 dak.
1 dak.
10 dak.
15 dak.