Denizde Kişisel Can Kurtarma StcwTestleri 2

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir. STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı; Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Can simitlerinin asgari ağırlığı ne kadardır?

2 kg
2,5 kg
3 kg
4 kg
5 kg

3. Hipotermide vücut ısısı “25 o C” dereceye düştüğünde ne olur?

Kas hareketleri azalır, vücut gevşer
Bilinç kaybı olur
Kalp atışları aşırı hızlanır
Aşırı ısı kaybından dolayı tüm vücutta titremeler olur
Kalp durur ve ölüm gerçekleşir

4. Can Salı malzemeleri arasında bulunan sünger ne için kullanılır?

Taban temizliği için
Çadırın dışını ıslatıp serinletmek için
Deniz suyunu süngerden geçirip arıtmak için
Çadırın iç yüzeyinde yoğunlaşan suyu toplamak için
Aşırı terleyen kişilerin terini almak için

5. Aşağıdakilerden hangisi can kurtarma araç ve gereçlerinden değildir?

Can Salı
Can yeleği
Cayro
TPA (Isıl korumalı tulum)
Can filikası

6. Can simitleri kaç kilogram ağırlığındaki bir demiri tatlı suda 24 saat süre ile yüzdürebilecek durumda olmalıdır?

12,5
14,5
18,5
20
16,5

7. Aşağıdakilerden hangisi kişisel can kurtarma aracı değildir?

Can yeleği
EPIRB
ISI korumalı tulum
Can simidi
Can Salı

8. Gemi haricinde can sallarının bakımı hangi sıklıkla yapılır?

Yıllık ve 5 yıllık
6 aylık
Aylık
2 yıllık
Yıllık

9. Can simitleri kaç kilodan ağır olmamalı ve kaç kilogram ağırlığı su üzerinde tutabilmelidir?

2,5 / 14,5
2 / 14,5
3 / 11
2,5 / 12,5
2 / 2,5

10. Aşağıdakilerden hangisi can yeleğinin üstünde bulunan ekipmanlardan değildir?

Can halatı
Lamba
Düdük
Duman sinyali
Hiçbiri

11. Aşağıdakilerden hangisi can yeleklerinin özellikleri arasında yer almaz?

Yardımsız bir dakika içinde giyilebilir olmalı
Sıkıca bağlanmış bir adet düdüğü bulunmalı
En az 8 saat yanabilen 0,75 mumluk bir ışıkla donatılmış olmalı
Beyaz renkli olmalı
Yapışık vaziyette yansıtıcı bantlı olmalı