Denizde Kişisel Can Kurtarma Stcw Testi

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı; Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Aşağıdakilerden hangisi can filikasında bulunan işaret verme teçhizatından biri değildir?

Düdük
İşaret aynası
Deniz Markalama Boyası
El feneri
Can simidi

3. Can filikaları yapılışlarına göre hangi sınıflara ayrılır?

Yarı kapalı - kendi kendine doğrulabilen yarı kapalı - dizel makineli - soğuktan korumalı - tam kapalı
Yarı kapalı - kendi kendine doğrulabilen yarı kapalı - tam kapalı - kendinden hava destekli - yangından korumalı
Yarı kapalı - kendi kendine doğrulabilen yarı kapalı - nikel destekli - tam kapalı - kendinden hava destekli
Yarı kapalı - kendi kendine doğrulabilen yarı kapalı - içten motorlu - soğuktan korumalı - tam kapalı
Yarı kapalı - kendi kendine doğrulabilen yarı kapalı - tam kapalı - soğuktan korumalı - kendinden hava destekli

4. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. -Boyları ……..metreden daha büyük gemilerde ana salların bulunduğu bir noktadan en uzak bir noktada ……….kişilik bir can salı daha bulunmalıdır.

130 - 6
150 – 6
100 - 5
120 - 6
110 - 5

5. Aşağıdakilerden hangisi, şartlar uygunsa en iyi gemi terk usulüdür?

Can simidi ile gemiyi terk
Dört buçuk metreden denize atlamak
Koruyucu elbise ile denize atlamak
Kişisel hazırlıkla denize atlamak
Can salı ile gemiyi terk

6. Aşağıda boş bırakılan yere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. -Can salının tepesinde …milden görünen …..saat çalışabilen kontrollü bir lamba olacaktır.

2- 8
2 -9
3 - 10
3 - 9
2 - 12

7. Can filikalarında bulunan yürütme araçları nelerdir?

Kürek-Yelken-Motor
Kürek-Can salı-Motor
Motor-Can yeleği- Pervane
Yelken- Kürek-Demir
Yelken-Can salı- Kürek

8. Solasa göre Life Boat’ lar üç ayda bir hangi işleme tabi tutulur?

Motorunun çalıştırılması
Donanım çalıştırılması
Bando edilmesi
Mayna edilmesi
Malzeme kontrolü

9. Genel Acil Durum Alarm işareti nasıl verilir?

Başüstünde
Güvertede filikaların denize indirildiği tarafta
Köprü Üstünde
Matafora güvertesinde Matafora güvertesinde
Kendisine tahsisli can kurtarma aracının yanında

10. Aşağıdakilerden hangisi can sallarının otomatik şişirme mekanizmasını, harekete geçirir?

Karbondioksit tüpleri
Karbondioksit tüpleri mekanizmasına bağlı elincesi
Matafora kancası
Zayıf bağlantı
Serbest bırakma mekanizması