Denizde Kişisel Can Kurtarma 21. Test

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 21 Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 21

Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Filikada iken deniz suyu neden içmemeliyiz?

Daha çok susatır
Çünkü ishal oluruz
Deniz suyu kabızlık yapar
Çünkü deniz suyundaki tuzun vücuttan atılması için vücuttan daha fazlası idrar yoluyla atılır
Çünkü deniz suyu tuzludur

3. Aşağıdakilerden hangisi can sallarında gemiyi terleten hemen sonra yapılmaz?

Yaralılar ve hastalara ilkyardım yapılır.
Deniz tutmuş olanlara deniz hapı verilir.
Gemiden uzaklaşılır.
Gözcü konularak gece dinleme yapılır
Telsiz cihazı varsa çalıştırılır.

4. Gemiyi terk edip can salına bindiniz. Sal tam olarak şişince emniyet valfından gelen bir tıslama sesi işitince ne yaparsınız?

a) Salın havasını indirme tapasını gevşetirim
b) Emniyet valfını tıkaçla tıkarım
c) Emniyet valfını kapatırım
d) Emniyet valfını çıkartır, yerine yama yaparım
e) Bu ses uzun bir süre devam etmedikçe telaşa kapılmam

5. Denize adam düştüğünde aşağıdakilerden hangisi ilk yapılacak hareketlerden değildir?

a) Derhal kaptana haber verilir
b) Dümen kazazede tarafına alabandaya basılır
c) Makineler stop edilir
d) Kazazedeye ışıklı ve duman kandilli can simidi atılır.
e) Hepsi doğru

6. Can salına binilince hemen deniz tutması hapı içilmesinin nedeni ne olabilir?

a) Can salındaki yaşantımıza problemsiz alışmamız için
b) Mide bulanıp kusmayı önlemek için
c) Açlığımızı bastırmak için
d) Moralimizi yükseltmek için
e) Denizin çalkantısına alışmak

7. Can yeleklerine takılan ışıkların aydınlatma gücü en az ne kadar olmalı ve en az ne kadar süre bu gücü sağlamalıdır?

a) 1,5 mum- 6 saat
b) 1 mum- 7 saat
c) 2 mum- 4 saat
d) 3,5 mum- 12 saat
e) 0,75 mum- 8 saat

8. Can salları ve filikalarda kişi başı günlük kaç litre su bulunur?

a) 0,75 lt
c) 0,5 lt
c) 1,5 lt
d) 1 lt
e) 0,25 lt

9. Suda vücut sıcaklığı düştükçe oksijen ve besin alma ihtiyacı azalacağından bu durum hangi hayati organlara biraz daha koruma sağlar?

a) Akciğer-karaciğer
b) Akciğer
c) Böbrek ve akciğer
d) Kalp ve beyin
e) Hepsi doğru

10. 240 metre tam boya sahip bir yolcu gemisinde toplam en az kaç adet can simidi bulunmalıdır?

a) 18 adet
b) 24 adet
c) 30 adet
d) 15 adet
e) 12 adet

11. Boyu 115 metre olan bir yolcu gemisinde toplam en az kaç adet can simidi bulunmalıdır?

a) 12 adet
b) 15 adet
c) 14 adet
d) 8 adet
e) 10 adet