Denizde Haberleşme Test 1

Denizde Haberleşme Test 1 Denizcilik haberleşme sorularının bulunduğu 10 sorunu yer aldığı 5 cevap şıklı haberleşme testi. testimizde 10 sorunun bulunduğunu hatırlatır

1.

Denizde Haberleşme Test 1

Denizcilik haberleşme sorularının bulunduğu 10 sorunu yer aldığı 5 cevap şıklı haberleşme testi. testimizde 10 sorunun bulunduğunu hatırlatır, kendimizi başarılı sayabilmek için 10 sorudan 7 sini doğru bilmek yeterli sayabiliriz. 

2. Aşağıdakilerden hangisi gemi tanınma numarasının kısaltmasıdır?

MMSI
MID
MES
MMIS
MEPC

3. Dar bant doğrudan yazmalı telgraf telsiz telex sistemi kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

NBDP
MRSC
NAVTEX
NDBP
MRCC

4. Hava raporları için kullanılan kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?

WP
WX
WT
WN
WA

5. GMDSS kapsamında gemiler kaç çeşit sefer bölgesine ayrılmıştır?

1
2
3
4
5

6. Yerkürenin her yerinde dolaşma hakkı elde eden gemi hangi sefer bölgesi kapsamı içindedir?

A2
A3
A4
A1
HİÇBİRİ

7. ITU kurallarında belirtilen GMDSS kapsamındaki gemilerin bulundurması gereken dökümanlar aşağıdakilerden hangisidir?

Gemi telsiz istasyonu ruhsatı
Admiralty symbols
Admiralty list of lights
Admiralty list of lights
Cihazlara ait kullanma kılavuzu

8. Aşağıdakilerden hangisi Gmdss kapsamında personel yeterlilik sertifikalarından biri değildir?

GOC
ROC
1.SINIF REO
2.SINIF REO
OOW

9. EPIRB cihazı hangi aralıklarla testi yapılarak Gmdss jurnaline kaydı yapılır?

1 ay
3 ay
6 ay
haftalık
yılda bir kez

10. Telsiz istasyonu ruhsatnamesinde aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

Geminin adı
Geminin çağrı işareti
Haberleşme sınıfı
İstasyonun genel özellikleri
Sefer bölgesi

11. A1 bölgesi kapsamındaki bir geminin bulundurması gerekli olmayan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

VHF
DSC VHF
NAVTEX
EPIRB
MF DSC