Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Test 9

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri 9. Test eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde eğitim başarılı olmanız ardından

1.

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri 9. Test eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde eğitim başarılı olmanız ardından Can Kurtarma Araçları Kullanma Teknikleri sertifikasını kazanmaya hak kazanılır. Aşağıdaki testte 10 adet soru yer almaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve sadece bir tanesi doğrudur. Deneme Sınavında başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

Can Kurtarma Araçlarını Kullanmada Yeterlilik Tanımı; Gemideki toplu can kurtarma araçları ve özellikleri; bu araçlara güvenli binileceği ve araçların denize indirilmeleri, kurtarma yardımını beklemeye hazırlık konularının verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği Testleri için Buraya Tıklayınız

2. Can sallarını şişirmek için kullanılan halatın adı nedir?

pirima
palamar
Gırcala
parima
El incesi

3. Şişme can salında CO2 boğulması neden olur?

Can salı içindeki delinme nedeni ile
Determasyon nedeni ile
Fermantasyon nedeni ile
Isıtıcılardan çıkan CO2 nedeni ile
Çürüme nedeni ile

4. Denize adam düştüğünde köprüüstü kırlangıçlarından denize atılan can simidine bağlı ışıklı yüzer duman kandili denize düştüğünde ne renk ve ne kadar süre ile duman çıkartır?

Turuncu-15 dakika
Yeşil 2 dakika
Mor-3 dakika
Siyah -50 dakika
Beyaz-30 dakika

5. “1986 yılından itibaren yapılan, boyları ..... metreden büyük yeni gemiler, tamamen kapalı özelliğe sahip olan can filikaları taşımak zorundadır.” İfadesindeki boşluk için doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

50
55
70
80
85

6. Kapalı can filikalarının avantajları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kaportaları Kapatıldığında filika su geçirmez hale gelir
Filika içindekileri sıcak ve soğuktan korur
Dışı ve içi uzaktan iyi görülebilen turuncu renktedir
İçindekileri, motorun çalışmasının meydana getireceği tehlikeli alçak hava basınç şartlarının etkisinden koruyacak şekildedir
Kendi kendine doğrulabilir

7. Can Filikalarında bulundurulması gereken sektörlü arama ışığı en az kaç saat çalışmalıdır?

1
3
6
12
24

8. Can filikalarını denize indirmeye yarayan donanımın adı nedir?

Morinata
Matafora
Mezamorta
Mapa
Mayna

9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Can salları üzerinde yazılı olması gereken bilgilerden değildir?

Yapımcı firma veya ticari markası
Can salının denize indirilmesi ile ilgili basit bir şema
Parimasının uzunluğu
Can salının kaç kişilik olduğu
Geminin çağrı işareti

10. Hangisi can salı kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

Can salında kendiliğinden açılan deniz demiri kullanılmışsa önce deniz demiri toplanır, sonra emniyetli mesafeye açılınır
Parima halatı kesilir kürekle emniyetli mesafeye açılınır
Can Salı içerisindeki su boşaltılır
Kesici aletler kullanılabilir
Yaralılara ilk yardım yapılır

11. Her can kurtarma aracında kaç adet radar reflektörü vardır?

1
2
3
4
5