Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri 7. Test

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri 7. Test eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri 7. Test eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde eğitim başarılı olmanız ardından Can Kurtarma Araçları Kullanma Teknikleri sertifikasını kazanmaya hak kazanılır. Aşağıdaki testte 10 adet soru yer almaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve sadece bir tanesi doğrudur. Deneme Sınavında başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

Can Kurtarma Araçlarını Kullanmada Yeterlilik Tanımı; Gemideki toplu can kurtarma araçları ve özellikleri; bu araçlara güvenli binileceği ve araçların denize indirilmeleri, kurtarma yardımını beklemeye hazırlık konularının verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği Testleri için Buraya Tıklayınız

2. Can kurtarma araçlarının indirilmesinde, gelmeyen personel veya yolcu için beklemenin limiti nedir?

Beklenen personel sayısına göre değişebilir
Diğer araç personel ve yolcusunun hayatlarının ciddi anlamda, içinde bulunulan acil durumdan dolayı riske girmeye başladığı andır
Bulunan mevkiin sahile olan mesafesine göre değişebilir
Vardiya Zabitinin kararına göre değişebilir
Yukarıdakilerden Hepsi

3. Hangi tip mataforalar, P. S kontrollerinde sakıncalı görülür? Denetimi kabul edilmez?

Serbest Düşmeli
Otomatik Maynalı / Drisalı Mataforalar
Adi Mataforalar
Yan Rubi Dairesel Matafora
Otomatik Maynalı Matafora

4. Hangisi can salında başkaları tarafından bulunmaya yönelik malzemelerden değildir?

Yüzer duman işareti
El maytabı
Tamir takımı
Düdük
Paraşütlü işaret fişeği

5. Şişirilebilir can sallarının bakımı nerede yapılır?

Gemi atölyesinde
Geminin bağlı olduğu firmada
Gemide uygun bir mahalde
Yetkilendirilmiş bakım istasyonlarında
Güvertede bulunduğu yerde

6. Can salları hangi periyotlarda yetkili kuruluş tarafından kontrol edilerek sertifikalandırılır?

3 Ay
6 Ay
9 Ay
12 Ay
15 Ay

7. Gemiyi Terkten sonra uyulması gereken kurallardan doğru olanı işaretleyiniz

Eğer, kazaya uğramış bir gemiden denize dökülen akaryakıt içerisinde yüzülüyorsa, hafif ve yavaş kulaçlarla kurbağalama stilinde yüzülmelidir.
Eğer grup şeklinde bulunuluyorsa, iyi yüzme bilenler başa geçerek sızıntı bölgesinde, kulaçlarla kanal açıp ilerlenmelidir.
Su içerisinde bulunan kişilerin, patlamalardan sakınmak için, gemiden sırt üstü yüzerek uzaklaşmalıdır.
Kİmyasalların denize yayılan kısımlarından veya bunların buharlarından veya yanmalarıyla oluşturdukları ısı ve dumandan kaçınmak için gemiden hemen uzaklaşmak gerekir.
Hepsi doğru

8. Aşağıdakilerden hangisi can kurtarma aracı indirilmeden önce yapılması gereken hazırlıkları içermez?

Bordada usturmaçalar hazırlanır.
Can halatına bağlı bir can simidi hazırlanır.
Can yelekleri ve başlıkların doğru giyilip giyilmediği tek tek kontrol edilir.
Role kartlarına göre görev dağılımı yapılmaz ve görev yerlerine geçilmez.
Önce role kartlarına göre yoklama yapılarak herkesin gelip gelmediği kontrol edilir ve köprü üstüne rapor edilir.

9. Zayıf bağlantı çürüyen can salı ne olur?

Batan gemiden ayrılamaz
Batan gemiden ayrılır ve şişer
Batan gemiden ayrıldıktan kısa bir süre sonra batar
Batan gemiden ayrılır fakat şişemez
Bir şey olmaz

10. Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi Personel Gemiyi Terk Yerlerine& emri verildiğinde sal liderinin görevlerinden değildir?

Can salını açarak kontrol etmek
Sala tahsisli personel raporunu almak
Disiplinin idamesi için her türlü tedbir almak
Yaralı personelin sala indirilmeleri için gerekli teçhizat hazırlamak
Personelin kıyafet, malzeme son kontrollerini yapmak

11. Aşağıdakilerden hangisi filika indirme sistemlerinden değildir?

Palangalı
Vinçli
Üstten aşırtmalı
Serbest Düşürmeli Kızaklı Sistem
Kızaklı