Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri 5. Test

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri 5. Test eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri 5. Test eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde eğitim başarılı olmanız ardından Can Kurtarma Araçları Kullanma Teknikleri sertifikasını kazanmaya hak kazanılır. Aşağıdaki testte 10 adet soru yer almaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve sadece bir tanesi doğrudur. Deneme Sınavında başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

Can Kurtarma Araçlarını Kullanmada Yeterlilik Tanımı; Gemideki toplu can kurtarma araçları ve özellikleri; bu araçlara güvenli binileceği ve araçların denize indirilmeleri, kurtarma yardımını beklemeye hazırlık konularının verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği Testleri için Buraya Tıklayınız

2. Can Filikalarında bulundurulması gereken sektörlü arama ışığının yatay ve dikey sektörleri kaç derecedir?

6
12
18
20
24

3. Gemide kullanılan kişisel can kurtarma araçları kaç çeşittir?

1
2
3
4
5

4. SOLAS gereği can filikaları tam yüklü iken kaç mil süratle seyredebilecek kabiliyette olmalıdır?

2
4
6
8
10

5. Gemilerde genel olarak tüm can kurtarma araç, teçhizat ve donanımının sahip olması gereken özelliklerini düzenleyen kurallar ‘’ Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi’’ nde (SOLAS) belirlenmiştir. Buna göre; can kurtarma araçları, yerleştirildikleri yerlerde hangi santigrat derece sıcaklıklar arasında zarar görmeyecek tarzda imal edilmelidirler?

-30/+65
-20/+65
-20/+55
-30/+75
-40/+75

6. Aşağıda boş bırakılan yere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. -Can filikası başka 25 kişilik tam yüklü bir can filikasını yedeklendiğinde ise sürati …..knot olacaktır.

2
3
4
5
6

7. Aşağıdakilerden hangisi filika motorunun soğutma sistemlerinden birisi değildir? 1 Hava soğutmalı 2 Tatlı su soğutmalı 3 Motor Soğutmalı 4 Deniz suyu soğutmalı 5 Hidrolik soğutmalı1

1,3,4
1,2
1
1,3,4,5
3,5

8. Aşağıdakilerden hangisi can kurtarma aracında bölgeden geçen bir gemiye gösterilecek işaretlerden değildir?

Her iki yana doğru açılan kolların ağır ağır ve tekrarlı olarak indirilip kaldırılması
Yanan bir katran veya yağ fıçısı veya benzerinden çıkan alevlerin gemi üzerinde gösterilmesi
(N.C) harfleriyle Uluslararası Tehlike İşaret kod flamalarının gösterilmesi
Portakal rengi duman veren bir duman işareti
Paraşütlü bir işaret fişeği veya BEYAZ ışık gösteren bir el meşalesi

9. Aşağıdakilerden hangisi can kurtarma vasıtası mayna/hisa donanımlarından biri değildir?

Kızaklı matafora
Palangalı matafora
Serbest düşmeli matafora
Tek kollu matafora
Dikey ırgat makinesi

10. Can kurtarma araçlarında olay yeri haberleşmesinde kullanmak maksadı ile imal edilmiş hangi tip telsiz cihazı kullanılmalıdır?

HF
USB
VHF
MF
UHF

11. Cansalına kapasitesi kadar herkes bindikten sonra yapılacak ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

İşaret fişeği at
Deniz demirini at
Parimayı kes
Gemiden uzaklaş
Roledeki görevleri say