Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri 4. Test

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri 4. Test eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde

1.

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri 4. Test eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde eğitim başarılı olmanız ardından Can Kurtarma Araçları Kullanma Teknikleri sertifikasını kazanmaya hak kazanılır. Aşağıdaki testte 10 adet soru yer almaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve sadece bir tanesi doğrudur. Deneme Sınavında başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

Can Kurtarma Araçlarını Kullanmada Yeterlilik Tanımı; Gemideki toplu can kurtarma araçları ve özellikleri; bu araçlara güvenli binileceği ve araçların denize indirilmeleri, kurtarma yardımını beklemeye hazırlık konularının verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği Testleri için Buraya Tıklayınız

2. Aşağıdaki malzemeden hangisi mümkün olursa can kurtarma aracına getirilecek malzemedir?

Cayro pusula
HF Telsiz
Battaniye
Tamir takımı
MF Telsiz

3. Kurtarma botları en geç ne kadar süre içerisinde denize indirilebilecek şekilde devamlı hazır bulundurulmalıdır?

1 Dakika
2 Dakika
10 Dakika
5 Dakika
15 Dakika

4. Can salları nasıl şişirilir?

Kazazedeler tarafından üfleyerek
Devamlı şişkin bulundurulur
El pompası ile
İçindeki CO2 tüpünün patlatılması ile
Kompresör ile

5. Gemiyi terkten sonra Denizdeki kazazedeler ve sallar toplanmış olarak batan gemiden ¼ nm uzaktaki kaptan filikası çevresinde buluşan tüm can kurtarma araçları beklerken ne yapılır?

Filikalar makinaları çalışır beklemelidirler.
İki deniz demiri birden atılırsa halatlarına aynı kaloma verilir.
Her üç saldan biri deniz demiri atar.
Radar Reflektörü kurulur.
Münferit olarak birbirlerine yakın beklerler.

6. Can sallarına bindikten sonra yapılacak ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

Balık tutmaktır
En yakın sahile kürek çekmektir
Telsizle donatana haber vermektir
Kaza ortamından uzaklaşmaktır
Role talimi yapmaktır

7. Aşağıdaki malzemeden hangisi mümkün olursa can kurtarma aracına getirilecek malzemedir?

Cayro pusula,
Battaniye,
HF Telsiz
Tamir takımı,
MF Telsiz,

8. Can Salı acil durum cihazlarından olan GMDSS su geçirmez, taşınabilir VHF telsiz cihazı hangi aralıklarla test edilmelidir?

6 aylık
Hergün
Haftalık
İki günde bir
Aylık

9. 500 GRT ve daha büyük yolcu gemilerinde en az kaç adet kurtarma botu bulundurulmalıdır?

1
2
3
4
6

10. Cankurtarma aracında hasta ve yaralılar hariç su ve yiyecek dağıtımı gemiyi terkten sonra kaçıncı gün başlar?

1. Gün
2. Gün
3. Gün
4. Gün
5. Gün

11. Aşağıdaki cihazlardan hangisi ile uyduya tehlike sinyali gönderebilir?

EPIRB
El VHF Cihazı
MF EPIRB
VHF cihazı
SART