Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri 10. Test

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri 10. Test eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde eğitim başarılı olmanız ardından Can Kurtarma Araçları Kullanma

1.

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri 10. Test eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde eğitim başarılı olmanız ardından Can Kurtarma Araçları Kullanma Teknikleri sertifikasını kazanmaya hak kazanılır. Aşağıdaki testte 10 adet soru yer almaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve sadece bir tanesi doğrudur. Deneme Sınavında başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

Can Kurtarma Araçlarını Kullanmada Yeterlilik Tanımı; Gemideki toplu can kurtarma araçları ve özellikleri; bu araçlara güvenli binileceği ve araçların denize indirilmeleri, kurtarma yardımını beklemeye hazırlık konularının verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği Testleri için Buraya Tıklayınız

2. Can filikalarında bulunması gereken malzemeler gemiyi terk esnasında engel olmayacak şekilde filika içinde sabit veya bölme içinde bulundurulur. Aşağıdaki filika malzemelerden hangisi sabit veya bölme içinde bulundurulmaz?

Filika kancaları
Dereceli su kabı
İlk yardım kutusu
Pusula
Kova

3. Aşağıdakilerden hangisi can sallarının üzerinde bulunması gereken bilgilerden değildir?

Parima halatının uzunluğu
Draftı
Ait olduğu geminin adı ve bağlama limanı
Üreticinin ismi veya markası
Seri numarası

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Can salları üzerinde yazılı olması gereken bilgilerden değildir?

Yapımcı firma veya ticari markası
Can salının denize indirilmesi ile ilgili basit bir şema
Parimasının uzunluğu
Can salının kaç kişilik olduğu
Geminin çağrı işareti

5. Hidrostatik kilidin gemilerde kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Can filikaları mayna edilirken mataforadan hızla ayrılmamasını sağlamak
Filikaların ağır havalarda oynamamasını sağlamak
Can sallarının gemi battığında su yüzeyine kendiliğinden çıkmasını sağlamak
Kapalı filikaların mataforaya daha iyi tutunmasını sağlamak
Kurtarma botlarının suya rahat inmelerini sağlamak

6. Batan geminin tehlikelerinden uzakta kalmak için gemiden ne kadar uzaklaşılır?

¼ km.
C/K aracı ile, yüzerek uzaklaşma 80-100 m. dir.
2 mil
3 mil
1 km

7. Tüm can salları bütün deniz koşullarında ne kadar süre deniz üzerinde kalmaya dayanıklı yapıda olmalıdır?

5 Gün
10 Gün
15 Gün
30 gün
50 Gün

8. Kapalı can kurtarma filikaları için hasarlanmadan suya düşmesi ile ilgili yükseklik standardı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

2 m
3 m
5 m
6 m
10 m

9. SOLAS’a tabi gemilerde filikaların maksimum kapasitesi kaç kişi olmalıdır?

10 Kişi
30 Kişi
50 Kişi
100 Kişi
150 Kişi

10. Gemi terk edilirken aşağıdaki malzemelerden; hangisi kaplayacağı alan, zaman kaybı, harekette çıkaracağı zorluktur gibi nedenlerle, can kurtarma araçlarına kesinlikle getirilmez?

Kişisel Eşyalar
Plastik torba
Can yeleği
Su ve yiyecek
Battaniye

11. Aşağıdakilerden hangisi can filikasında olması gereken malzemelerden değilidir?

Balık Oltası
Suya dalma giysisi
Kürekler
El Maytabı
Işıldak